Privacy Policy

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Global Pack Hungary Kft. (a továbbiakban: GPH) által üzemeltetett www.tapeandgo.online weboldal alatt működő webshopban történő vásárlás során a GPH és az online felületen vásárló fogyasztók (továbbiakban: Vásárló) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a felelősségi szabályokat, a teljesítési és szállítási feltételeket, továbbá az elállási jog gyakorlásának szabályait.

 

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a GPH és a VÁSÁRLÓK között, webshopon keresztül online úton létrejött jogviszonyra.

 

 1. A GPH ADATAI

Név:                            Global Pack Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                    H-1103 Budapest, Noszlopy utca 2.

Cégjegyzékszám:        01-09-276889

Adószám:                   25467800-2-42

Telefon:                      +36 1 550 7381

E-mail:                        info@tapeandgo.org

Web:                           www.tapeandgo.online

Ügyvezető:                 Stajic Dániel

 

 1. A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY, AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE
 1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a GPH-ra, valamint a GPH által üzemeltetett www.globalpack.hu weboldal alatt működő webshop alkalmazásával Vásárlókra.
 1. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, amely 2019. 01.12. napjától érvényes
 1. A Vásárló a webshopban történő vásárlás során a GPH-val szerződést köt a jelen ÁSZF tartalmi rendelkezéseire figyelemmel. A Vásárló a megvásárlandó termék webshopban történő kiválasztásával és a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a „Fizetés” gomb megnyomásával az ÁSZF feltételeit elfogadja és a szerződést megköti, egyben a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A webshopon keresztül megkötött szerződés a Vásárló vonatkozásában fizetési kötelezettséget von maga után.
 1. A GPH a vásárlás során a vásárló részére a webshopból saját nevében értékesíti a harmadik felek által gyártott termékeket, amely jogviszony a termék ellenértékének megfizetésével és a termék GPH szerződőtt postai és futár szolgáltató partnere általi leszállításával teljesedésbe megy.

 

 

III. VÁSÁRLÁS A WEBSHOPBAN

 

 1. Az online termékvásárlási módokat a GPH saját online értékesítési felületén keresztül végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online bankártyás fizetési felületen és PayPal fizetési rendszeren keresztül. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a GPH szerződött postai szolgáltatón keresztül leszállítja a terméket a Vásárlónak. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően a termék GPH által történő kiküldésével a termékvásárlás lezártnak, a termék pedig kézbesítettnek és átvettnek tekintendő, a Vásárló kizárólagos felelőssége, hogy a GPH felé késedelem nélkül jelezze, ha a terméket mégsem kapta meg.
 1. A GPH a termék megvásárlásáról számlát bocsát ki a Vásárló által megadott adatok alapján számlázóprogram alkalmazásával (Kulcs-Soft). Ha a Vásárló a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet helytelenül adta meg, és a számla ezzel a tartalommal került kiállításra, úgy a Vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, amelyet a számla kibocsátásától számított legfeljebb 10 naptári napon belül szükséges jeleznie. A Vásárló számlamódosítási igényét a GPH info@tapeandgo.org címre továbbított e-mailben jelezheti.

 

 1. A TERMÉK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ ADATOK

 

 1. A vásárlásra felkínált termékek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a webshop hozzájuk tartozó konkrét oldalain ismerhetőek meg.

 

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA
 2. A GPH által működtetett www.globalpack.hu webshopban kínált termékekre vonatkozó adásvételi szerződés kötése online felületen, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 3. A webshop látogatás során a tájékozódását követően a Vásárló a „Kosárba” feliratra (Kosár ikonra) kattintva tudja a terméket a virtuális kosarába helyezni anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A termék virtuális kosárba történő helyezésével megjelenik a következő információs ablak, amely tájékoztatja a Fogyasztót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarában, feltűntetve a termék megnevezését, mennyiségét, a termék bruttó árát és ÁFA tartalmát egyaránt. Több termék kosárba helyezése esetén mindezen adatok termékenként külön-külön megjelennek az online felületen.
 4. A Vásárlónak lehetősége van módosítani (termék mennyiségét növelni vagy csökkenteni; terméket törölni) a jelen fejezet 2. pontjában meghatározott virtuális kosárban meglévő termékeivel kapcsolatosan. A Vásárlónak továbbá lehetősége van – választása szerint – arra, hogy visszatér a webshopba más termékek megvásárlása iránt tájékozódni („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a „Kosárban” meglévő termékek megvásárlását és folytatja a kiválasztott termék(ek) megvásárlására irányuló további teendőket a „Tovább” gombra kattintva. Amennyiben a Vásárló be kívánja fejezni a termék(ek) megvásárlását, akkor a Tovább” gombra kattintva megjelenik a „Kosár” tartalmán túlmenően a fizetési módra vonatkozó tájékoztatás.
 5. A GPH által működtetett webshopon vásárolt termék ellenértékét bankkártáya által történő fizetéssel és PayPal fizetési megoldás alkalmazásával lehet teljesíteni a GPH részére.

Az online fizetéshez kapcsolódó alapadatok:

Kedvezményezett neve: Global Pack Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett bankja: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Kedvezményezett forint számlaszáma: 11600006-00000000-83815911

Kedvezményezett euro számlaszáma: HU71160000600000000838160

SWIFT: GIBAHUHB

Adószám: 25467800-2-42

 1. A Vásárlónak a termék(ek) megfizetésekor is lehetősége van még a megvásárlásra kiválasztott termék(ek) módosítására a „Kosár módosítása” gombra kattintva.
 2. A fizetési módra vonatkozó tájékoztatást követően az átvétel és szállítás módjának kiválasztása következik. A megvásárolt termék személyesen átvehető a GPH székhelyén a Vásárló által, vagy szállítási szolgáltató igénybevétele mellett kiszállításra kerül a Vásárló által megadott szállítási címre
 3. A szállítási szolgáltatásokat harmadik fél szállítást végző szolgáltató alkalmazásával díjazás ellenében biztosítjuk, amely díjazás viselésére a Vásárló jogosult. A szállítás díjának meghatározására a GPH által igénybe vett futárszolgálat jogosult, amelynek feltételeiről a GPH a megrendelés során tájékoztatást ad a Vásárló részére. A GPH által működtetett webshop a termékei kiszállításához futárszolgálat szolgáltatásait veszi igénybe. Valamennyi megjelölt szállítási díj magában foglalja a csomagolás és a szállítás teljes költségét.
 4. Az átvétel módjának kiválasztását követően a Vásárló köteles a vásárlással összefüggő személyes adatainak, valamint esetlegesen számlázási adatainak megadására, illetve a termék futárszolgálat igénybevétele mellett történő kiszállítás esetén a szállítási adatainak megadására. A vásárlás nem kötött regisztrációhoz, de az előbbi pont alapján a Vásárló a termék megvásálásának teljesítéséhez adatokat köteles megadni a GPH részére.
 5. Ha a GPH által elvárt minden szükséges személyes és szállítási adat megadásra került, a „Tovább” feliratra kattintva megjelenő összegző oldal már mind a kiválasztott termékek, mind a megrendeléssel összefüggő adatok teljes körű összefoglalását, áttekinthetőségét és ellenőrizhetőségét szolgálja és biztosítja. A megrendeléssel összefüggésben kötelezően megadandó személyes adatait jogszabályi felhatalmazás alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében kezeljük. A személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet az adatok megadása előtt.
 6. Amennyiben a 8. pontban meghatározott, a termék(ek) megrendeléséhez és a szükséges adatszolgáltatáshoz kapcsolódó összefoglaló oldalon mindent rendben talála Vásárló, úgy a „Megrendel” gombra kattintva véglegesítheti a Vásárló a megrendelését. A termék(ek) jelen pont szerinti megrendelésével a GPH online felületén keresztül megküldésre kerül a Vásárló által készített megrendelés, amely a Vásárló vonatkozásában fizetési kötelezettséggel jár.
 7. A megrendelés feladásával adás-vételi szerződés jön létre a Vásárló és a GPH között a kiválasztott termék(ek) tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben a Vásárló a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztóként minősül (jelenleg hatályos meghatározás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 8.  A megrendelés kézhezvételét legkésőbb 48 órán belül emailben visszaigazoljuk a Vásárlónak, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy megkaptuk a Vásárló által elküldött megrendelést, továbbá a megrendelésének részleteit is tartalmazza. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja. A Vásárló elfogadja, hogy a GPH a szerződések, illetve ezek másolatai papír alapon történő átadására a www.globalpack.hu webshopban történő vásárlás esetén nem lát ésszerűen kivitelezhető lehetőséget különös tekintettel arra, hogy ilyen formában jönnek létre. A GPH által kiszállított termékekhez mellékelt kiállított adóügyi bizonylatok ugyanakkor papír alapú hiteles okiratként igazolják, hogy a szerződést a GPH létrejöttnek tekinti és tartalmazzák ennek lényeges feltételeit is. Amennyiben a Vásárló nem kívánja beleegyezését adni a szerződések fentiek szerinti tartós adathordozón történő visszaigazolásához papír alapú adóügyi bizonylattal kiegészítve, úgy a termékek vásárlására a GPH székhelyén tudunk számára lehetőséget biztosítani.
 9. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelésnek elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz, úgy a Vásárló mentesül a szerződéses kötelezettség alól.
 10. Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel a Vásárló, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 24 órán belül küldött válasz email útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekinti a GPH és a szerződés teljesítését felfüggeszti addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.
 11. A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a GPH-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A GPH-t nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha a Vásárló a regisztráció során meghatározott jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a GPH-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 1. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
 1.    A GPH arra törekszik, hogy a webshopon keresztül beérkezett megrendelés a lehető legrövidebb időn átadásra/kiszállításra kerüljön a Vásárló által megadott szállítási címre. A termékek átadásai-kiszállítási ideje függ attól, hogy a megrendelet termék rendelkezésre áll a GPH árukészletén. Amennyiben a Vásárló több terméket is rendel egyidejűleg, úgy a termékek kiszállítására együttesen, egyidőben kerül sor azzal, hogy a szállítási időre a a leghosszabb szállítási idővel rendelkező termék szállítási ideje lesz irányadó. A megrendelt termékeknek 5 munkanapon belül meg kell érkezniük a Vásárlók részére a belföldi termékértékesítés során abban az esetben is, ha a kiszállítást nehezítő körülmények fennállnak. Amennyiben a megrendelt termék(ek) nem érkeznének meg az előzőekben meghatározott 5 munkanapon belül, úgy a megfizetett vételárat és szállítási díjat erre irányuló igénybejelentése alapján 14 napon belül a GPH visszatéríti a Vásárló részére. A külföldi termékértékesítés során a kiszállítás ideje függ a GPH által igénybe vett fuvarozó által vállalt kiszállítási határidőktől. A külföldi kiszállítási határidőkről a Vásárló a GPH weboldalán tájékozódhat. A Vásárló elfogadja, hogy a GPH az árukészlet nyilvántartási hibából fakadó teljesítési hibával összefüggő felelősségét a vásárló által megfizetett vételár és szállítási díj együttes összegére korlátozza. A jelen pontban foglaltak értelmezésében a teljesítési határidő sikertelen kézbesítési kísérlet esetén is teljesítettként minősül (kézbesítés időpontjában a termék(ek) átvételére jogosult személy nem fellelhető a szállítási címen).
 2.      A terméknek a szállítótól (kézbesítési megbízott) való átvételével és az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék(ek) mennyiségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy utólag mennyiségi reklamációt a GPH nem fogad el. A szállítólevél aláírásával Vásárló elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak.
 3.      Ha az átvétel során a Vásárló a megrendelt termékkel kapcsolatosan sérülést tapasztal (termék vagy csomagolás), a sérülésekről a szállítótól jegyzőkönyv felvételére jogosult. A GPH kötelezettséget vállal arra, hogy a terméket díjmenetesen visszaveszi, ha a termék az átvételkor sérült. Az átvételt követően észlelt fizikai sérülésért a GPH felelősséget és helytállást nem vállal.

VII. KELLÉKSZAVATOSSÁG

 

 1.  A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a GPH hibás teljesítése esetén a vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a GPH-val, mint vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a GPH nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

VIII. TERMÉKSZAVATOSSÁG

 

 1.  A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A GPH felhívja a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. ELÁLLÁS
 1.  A GPH által működtetett www.globalpack.hu webshopon keresztül kötött szerződés esetén a Vásárlót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó terméket a GPH különböző időpontokban szállítana ki, úgy az elállási jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó.
 2.  Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek) átvételét megelőzően is. A nyilatkozatot a GPH I. fejezetben megjelölt címére kell írásban eljuttatni.
 3.  A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 4.  Ha a Vásárló az előző pontban foglaltak szerint eláll a GPH-val kötött szerződéstől, a GPH legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
 5.  A GPH a fentieknek megfelelő elállás esetén a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a GPH a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a Vásárló utánvéttel vásárolta meg az elállással érintett termék(ek)et, úgy a Vásárló felelőssége, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályozással összhangban álló olyan visszajuttatási módot válasszon, amely biztosítja az általa ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeg számára megfelelő módon történő visszajuttatásának lehetőségét.
 6.  Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a GPH nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 7.  A GPH mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 8.  Ha a Vásárló a fentieknek megfelelően eláll a GPH által működtetett www.globalpack.hu webshopban kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve személyesen visszaadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 9.  A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.
 10. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felel.
 11. A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 12. A GPH arra törekszik, hogy a jogszabályban meghatározott, Vásárlók irányában fennálló kötelezettségeinek teljesítésén túlmenően, illetve ezek mellett a Vásárlók elégedettségének növelése érdekében többlet jogosultságokat és további lehetőségeket biztosít, illetve egyes Vásárlót megillető jogosultságokat nem csak jogszabály szerinti fogyasztóként minősülő Vásárló számára biztosítja. Ezen lehetőségekről és jogosultságokról a GPH által működtetett www.tapeandgo.online weboldalon tájékozódhat a Vásárló. A jelen pont szerinti többlet jogosultságok vonatkozásában a GPH fenntartja azon jogát, hogy ezek tartalmán a jelen ÁSZF módosítása nélkül, a GPH által működtetett www.tapeandgo.online weboldalon található feltételek változtatása útján módosítja, vagy egyes többlet jogosultságok biztosítása vonatkozásában egyedi mérlegelést alkalmaznak. A jelen pontban foglaltak alapján biztosított jogosultságok és lehetőségek semmilyen esetben sem minősülnek a jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései alapján biztosított fogyasztói jogosultságok korlátozásaként.

 

 1. VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK
 1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (továbbiakban: Védjegytv.) 1. § (1) bekezdése értelmében a GPH weboldalán megjelenő grafikai megoldások, védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a GPH, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a GPH, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a vásárlók és más harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
 1. A weboldal bármilyen tartalmának átvételével az átvevő tudomásul veszi, hogy 5.000,- Ft+ ÁFA/nap díjazás megtérítésének ellenében használja a tartalmat, kivéve az erre vonatkozó külön megegyezéssel vagy írásos engedéllyel rendelkezőt.

 

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 1.  Panaszkezelés

1.1. Amennyiben a GPH ügyfélszolgálata útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adni a megkeresésére, úgy a Vásárló az észrevételeit és panaszait megírhatja az info@tapeandgo.org e-mail címre, vagy elküldheti a GPH H-1103 Budapest, Noszlopy utca 2. alatti címére, amely egyben a panaszügyintézés helye is. A GPH kéri a Vásárlót, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatnál folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

1.2.  A GPH üzlethelyiségében személyes panaszbejelentésre is van lehetőség. Ilyen esetben jegyzőkönyv felvételére kerül sor.

1.3.  A GPH a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját írásban megindokolja.

1.4.  A panasz elutasítása esetén a GPH a Vásárlót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a GPH a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

1.5.  A GPH a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

2.1.  Amennyiben a GPH és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

2.2.  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

2.3.  Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A  Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: +36 1 488 2166

Telefon: +36 1 488 2131

2.4.  Bírósági eljárás. A Vásárló a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 51/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
 • afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 • a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2018/302 rendelete
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete

 

 

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. A vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a GPH az online vásárlás és regisztráció folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat az érintett fuvarozási szolgáltatókon kívül harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. A Vásárló személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a GPH azokat a fenti módon kezelje.
 1. A GPH jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.
 1. A GPH Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.
 1. A jelen ÁSZF-fel vagy a termékekkel kapcsolatos, továbbá a GPH által nyújtott szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a GPH és a Vásárló kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Budapest, 2021. 01.12.

tapeandgo.online

Shopping Cart
Scroll to Top